logo sw

Wizualizacje Boulevard Residence lewa kolumna

 • image
 • image
 • image
Poprzedni Następny

Wizualizacje Prospekty (2okno)

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Poprzedni Następny
 • image

Partnerzy

DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA SZTUKĘ

 

 

 

Galeria_Sztuki_Wsp

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu prowadzona przez Dariusza Kaletę jest działem wystawienniczym Regionalnego Centrum Kultury działającym od 1988 roku. Dotychczas odbyło się w Galerii ponad 130 wystaw polskich i zagranicznych artystów m.in. Władysława Hasiora, Zdzisława Beksińskiego, Marto Anto, czy też Józefa Szajny. Galeria prowadzi również działalność edukacyjną. Odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży mające na celu zapoznanie najmłodszych ze sztuką.

Zdrojowa Invest posiada tytuł Wyłącznego Mecenasa oraz Sponsora Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu.

www.gsw.kolobrzeg.pl 

 

 

 

RegionalneCentrumKultury1

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest koordynatorem oraz opiekunem amatorskiego ruchu artystycznego oraz działalności kulturalno-oświatowej w Kołobrzegu. W ramach działalności Centrum funkcjonują tutaj grupy i zespoły o profilu muzycznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym i tanecznym. Organizowane są także koncerty, recitale, spektakle, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy. Centrum uczestniczy i współorganizuje również imprezy charytatywne, m.in. odbywające się każdego roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Kołobrzeskie Mikołajki oraz Dzień Dziecka.

Zdrojowa Invest posiada tytuł Wyłącznego Mecenasa Sztuk Plastycznych z ramienia Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

www.rck.kolobrzeg.eu 

 

 

 

Gryfita_-_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Gryfita, Inicjatywa Zachodnipomorskie – Warszawa to pozarządowa organizacja, której celem jest stworzenie w Warszawie grupy pozytywnego lobbingu na rzecz Pomorza Zachodniego. W pierwszym etapie działalności inicjowany jest cykl Wielkich Spotkań Gryfitów, na które zapraszani są przedstawiciele środowisk politycznych, biznesowych, artystycznych i studenckich. Celem spotkań jest integracja osób z Pomorza Zachodniego oraz planowanie dalszej działalności.

Zdrojowa Invest jest współzałożycielem Fundacji Gryfita.

www.gryfita.org 

 

 

 

shapeimage_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Apellesa założona została przez dojrzałych i doświadczonych polskich artystów, m.in. Krzysztofa Izdebskiego, Dariusza Kaletę, Marcina Kołpanowicza, Idę Łotocką-Huelle, Leszka Maestro Żegalskiego. Bogaty dorobek oraz różne środowiska, w których kształtowali swoją wrażliwość sprawiają, że dzieła tworzone przez Grupę łączyła idea „piękna, harmonii oraz duchowości”. Dla Apellesy bowiem talent, miłość do sztuki, znaczenie tradycji oraz dążenie do doskonałości mają kluczowy wpływ na malarstwo. Twórczość Apellesy skupia się na poszukiwaniu uniwersalnych prawd w jednostkowym przeżyciu. Tematyka obrazów odwołuje się do mitów, archetypów i kultury intelektualnej.

Zdrojowa Invest wspiera Grupę finansowo i organizacyjnie.

www.apelles.art.pl 

 

 

 

Zdrojowa-Invest-Karuzela-Cooltury

 

Karuzela Cooltury to coroczny cykl spotkań organizowanych każdego lata w Świnoujściu. Organizatorem przedsięwzięcia jest fundacja Centrum Twórczości Narodowej. W wydarzeniu uczestniczy kilkudziesięciu znanych pisarzy, artystów, dziennikarzy, ekonomistów, poetów, sportowców, polityków i celebrytów, którzy z ponad 100 tysięczną widownią podejmują dyskusje na różnorodne tematy. Podczas ponad 100 wydarzeń z różnych dziedzin, takich jak debaty, spotkania autorskie, koncerty, warsztaty, spektakle, nauka, zajęcia sportowe, atrakcje dla dzieci, kultura wysoka miesza się z popularną, a tradycja z nowoczesnością. Karuzela znosi podziały ideowe, ale ich nie zaciera, opowiada barwnie i widowiskowo.

Po raz pierwszy Zdrojowa Invest wsparła imprezę w 2011, a planuje długofalową współpracę zgodnie z realizacją strategii Zdrojowa CSR na gruncie lokalnym.

www.karuzelacooltury.pl

 

 

Zdrojowa-Invest-CNT

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Centrum Twórczości Narodowej, opiera swoje działania na dwóch filarach: kulturze oraz pomocy społecznej.

Organizowane przez fundację inicjatywy mają na celu promocję twórczego stylu życia przede wszystkim wśród młodzieży. Organizacja propaguje demokratyczne podejście wierząc, że każdy człowiek jest kreatywny bez względu kim jest na co dzień. W ramach swojej działalności Centrum Twórczości Narodowej organizuje co roku Karuzelę Cooltury , której głównym założeniem jest „spotkanie” ze sobą kultury wysokiej i popularnej.
Drugą sferą działań fundacji jest pomoc społeczna. W ramach programu Domy Naszych Dzieciaków (DND) organizowane są inicjatywy społeczno - kulturalne podejmujące zadania dotyczące w szczególności problemów dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej lub zdrowotnej.

www.ctn.org.pl

 

 

 48HFP square logo

48 HFP Warszawa to międzynarodowy konkurs, w którym czas jest głównym limitem. Nie lada gratka dla miłośników filmowych wyzwań, adrenaliny oraz nieprzespanych nocy. Uczestnicy projektu otrzymali zestaw 3 elementów: bohater, rekwizyt, fragment dialogu, których obecność w filmie była obowiązkowa. Następnie w ciągu zaledwie 48 godzin należało stworzyć film. Idea konkursu zrodziła się w 2001, kiedy to Mark Ruppert wpadł na pomysł  stworzenia filmu w tak krótkim czasie. Pomysł się przyjął i świętował już 10 urodziny, a do dziś w projekt zaangażowało się ponad 200 000 osób.
Zdrojowa Invest jest sponsorem projektu 48 HPF Warszawa, natomiast nasz Partner, którego jesteśmy współzałożycielem, Fundacja Gryfita, Inicjatywa Zachodniopomorskie – Warszawa współorganizatorem konkursu.
www.48hfpwarsaw.pl

 

 

ARCHITEKTURA

 

 

 

SARP_LOGO_7.12.2011

 

 
Stowarzyszenie Architektów Polskich jest organizacją twórczą, otwartą dla wszystkich architektów. Celami SARP jest  dbałość  o jakość architektury i środowiska – zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych jako interes publiczny. Działalność SARP dotyczy gospodarki przestrzennej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.
Do osiągnięcia wyznaczonych celów SARP dąży między innymi przez  promowanie jakości architektury  i ładu przestrzennego oraz przez organizację  i przeprowadzanie konkursów architektonicznych.
Koncepcja architektoniczna Baltic Park Molo w Świnoujściu została wyłoniona poprzez konkurs zorganizowany wspólnie z Warszawskim Oddziałem SARP.
www.warszawa.sarp.org.pl

 

 

hs99_logo2

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalińskie HS99 to jedna z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce. Odważne i nowoczesne projekty biura doceniane są nie tylko w kraju, ale również zagranicą. W tym roku jeden z założycieli HS99, Wojciech Subalski został wyróżniony w rankingu Europe 40 under 40, organizowanym co roku przez The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Zestawienie ma na celu wyróżnienie najlepszych młodych europejskich architektów.
Dla Zdrojowej Invest zaprojektowali obiekt Boulevard Ustronie Morskie.

www.hs99.pl

 

 

projektor-logo-2010-10-06-r

 

 

 

 
Warszawski PROJEKTOR ARCHITEKCI s.c. jest jednym z najciekawszych zespołów architektonicznych młodego pokolenia. Pracownia specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych, komercyjnych, a w szczególności apartamentowo-hotelowych oraz użyteczności publicznej. Choć działalność rozpoczęła zaledwie 3 lata temu, pomysłowość i nowoczesność realizacji Projektora jest doceniana wśród inwestorów. Oprócz wygranych kilku prestiżowych konkursów, zdobyli drugą nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Dla Zdrojowej Invest zaprojektowali Ultra Marine, wchodzący w skład kompleksu Marine Hotel*****.

www.projektor.waw.pl

 

 

PAG_logotyp_09.11.2011

 

Wrocławska Pracownia Architektury Głowacki PAG  należy do najlepszych polskich biur projektowych. Architekturę PAG wyróżnia świeżość i nowatorstwo, przy jednoczesnym pragmatyzmie i powściągliwości formalnej. Pracownia projektuje zarówno duże obiekty usługowe, mieszkaniowe jak
i mniejsze realizacje. Stworzyła własną, niepowtarzalną linię gotowych projektów domów jednorodzinnych – Casanova. PAG jest laureatem wielu konkursów architektonicznych. W ciągu 6 lat zebrał 15 nagród i wyróżnień, między innymi za projekt rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2007) czy ostatnio za koncepcję domu ekologicznego (Murator 2011). Szkice architektoniczne Tomasza Głowackiego - założyciela i głównego projektanta PAG – zostały opublikowane w prestiżowym albumie „The Hand of the Architect. Three hundred and seventy-eight signed drawings by some of the greatest contemporary architects”. 
Zaprojektowanie najnowszej inwestycji Zdrojowej Group: Kudowa Towers w Kudowie-Zdroju – zostało powierzone pracowni PAG.

www.paglowacki.plPPA logo


Warszawska  pracownia Płaskowicki + Partnerzy Architekci to prężne biuro, aktywne na rynku od ponad 10 lat. Zamiłowanie do poszukiwania nowych form, przekraczania, nieprzekraczlanych barier i śmiałe spoglądanie w przyszłość to ogniwo spajające zespół projektowy. Pracownia posiada doświadczenie w projektowaniu inwestycji o różnej skali i funkcji, w systemie tradycyjnym i modułowym, między innymi: budynków biurowych, obiektów   sportowych, szkół, przedszkoli i domów  jednorodzinnych.  
Ostatnimi czasy ich projekty zdobywają serca  Pomorzan. W ostatnich latach zajęli I miejsce w konkursie na Aquapark w Koszalinie, I miejsce na Muzuem Morskie w Szczecinie i II miejsce na Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W międzynarodowym konkursie na kompleks Baltic Molo Park w Świnoujściu, zorganizowanym przez Zdrojową Invest znalazła się wśród laureatów. W drugim etapie prześcignęła pozostałe biura projektowe i obecnie jest na etapie przygotowywania wielobranżowego projektu budowlanego największego zespołu hotelowo-rozrywkowo-handlowego na Wybrzeżu. 
www.pparchitekci.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA

IGHP logo


Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
jest rzecznikiem środowiska biznesu w branży hotelowej i  gastronomicznej. Kontaktuje się z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członko?w. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczego?lnie hotelarstwa i gastronomii. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko - gastronomicznego. Opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach działalności gospodarczej szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej.
www.ighp.pl

Karuzela Cooltury to coroczny cykl spotkań organizowanych każdego lata w Świnoujściu. Organizatorem przedsięwzięcia jest fundacja Centrum Twórczości Narodowej.
Ostatnie zdanie – Po raz pierwszy Zdrojowa Invest wsparła imprezę w 2011, a planuje długofalową współpracę zgodnie z realizacją strategii Zdrojowa CSR na gruncie lokalnym.

Oxymetholone CycleThe deal is that Payday Loans Indiana online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. If you have already decided to take Buy Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Zobacz też:Zobacz